2014

Jinsei des Fleurs de Santal (Ginko x Gouunryuu) Prop. M Mazoyer

Joko des Fleurs de Santal (Ginko x Gouunryuu) Prop M Delahaye

Tora-Senshi des Fleurs de Santal (Daika x Goukai) Prop M Lenck

Yasuo des Fleurs de Santal (Daika x Goukai) Prop Mlle Letteri

Jaika des Fleurs de Santal (Satsuki x Kyoushuu) Prop. Mme Griffo

Jijo Keiko des Fleurs de Santal (Satsuki x Kyoushuu) Prop. Mme Nguyen

Hiro des Fleurs de Santal (Daika x Goukai) Prop M Hardy V